Myrkur

So I ran into the forest black
Hoping to find an answer in the woods
But this time, this time I must turn back
The only answer is I never could 

Kiedy nikt nie podchodzi do Twoich aspiracji poważnie… tak było, jest i będzie … pewnych rzeczy w życiu po prostu nie da się zmienić za cholerę i trzeba je przyjać na klatę.

Post Author: urszula